Wat klanten zeggen

“Organizations in transition. From Library to Knowledge Center. It is obvious that an experts guidance is required. Guidance based on the mission of the organization and on the expectations of the human resources. Guidance about how to (re)direct all those human resources. Superbly Human and Hannes Couvreur have been a great help for us all along this process. Thank you, Hannes!” — Yves Rosseel, General manager at ARhus – Knowledge Center Roeselare

“Hannes is een meester in luisteren en coachen. Hij doet medewerkers en organisaties op een rustige maar doelgerichte wijze inzien wat zij zelf kunnen doen om tot oplossingen te komen. Onze organisatiecultuur is er mede door zijn interventies stevig op vooruit gegaan. Hij laat medewerkers en organisaties groeien.” — Bart Horemans, directeur VOCVO

“Hannes Couvreur heeft als coach voor de Masterclass Stadvernieuwing Dampoort Oud Sint Amandsberg een ruime groep van externe en interne vakspecialisten (stedenbouwkundigen, mobiliteitsdeskundigen, technici, sociologen, ….), buurtbewoners en opbouwwerkers samen een inhoudelijk sterke gebiedsvisie laten formuleren met heldere actiepunten en afspraken. Hij heeft “de kracht van groep” gebruikt  om op deze tweedaagse losse ideeën en tegengestelde meningen te laten convergeren naar een project. Daarenboven heeft hij bij vele actoren engagementen losgeweekt en “goesting” gegeven om met een open geest aan het project te werken.” — Philippe Van Wesenbeeck, directeur dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Stad Gent

“De oplossingsgerichte cultuur die je binnenbracht is zeker een van onze key succesfactoren geweest in 2014 en verder.” — Anneleen Demasure, CEO Wijs

“Het Latijnse woord ‘communicare’ staat voor iets gemeenschappelijk maken. Vaak wordt er in groepsdiscussies echter veel gepraat met weinig resultaat. De aanpak van Hannes is verrassend en effectief!” — Ann Ackaert, UGent / iMinds

“Een groep creatieve eigenzinnige individuen verbinden lijkt wel een contradictio in terminis. Door de inbreng van Hannes als facilitator zijn we erin geslaagd om via een bottom-up traject een gedragen community “Ministry of Makers” uit te bouwen. Hannes verstaat de kunst om de individuele wensen en bezorgdheden te vertalen naar een gemeenschappelijke visie.” — Annemie De Tremerie, Innovatie, Dienst Economie, Stad Gent

“Hannes werkte voor Formaat vzw de droomdag uit, een cruciale stap in ons beleidsplanningsproces met meer dan 40 deelnemers. In de voorbereidende fase zorgde Hannes voor een helder beeld bij alle medeorganisatoren en faciitators. We hadden echt allemaal goesting in de dag. Hannes zorgde ook bij de deelnemers voor goesting, door heldere instructies, diepgaande vragen waar nodig en altijd in functie van het resultaat, wat er echt toe doet. Formaat is een groeiende organisatie met Vlaamse relevantie en meer dan 50 personeelsleden. De impact van zo’n dag is niet te onderschatten en werkt zeer lang door. Hannes vergroot die impact door zijn expertise, leiderschap en … humor.” — Tom Willox, directeur Formaat, koepel Vlaamse Jeugdhuizen

“Hannes brengt rust en durft doorvragen zonder oordelen. Hij geeft veel ruimte aan de opdrachtgever en de deelnemers maar heeft het organische proces goed in de hand. Wisselen van methodiek houdt de aandacht scherp. Met zijn vraagstelling doet hij reflecteren, het doet je scherper verwoorden wat je precies bedoelt. Dit is enkel mogelijk omdat Hannes op een ongedwongen manier openheid en veiligheid in de groep kan creëren. We zouden ook elkaars concurrenten zijn en nu zijn we “compagnons de route” met eigen accenten maar elkaar versterkend.” — Ann Decorte en Geert Vandewalle, founders Blue Assist

“Voor één van de eerste keren in mijn loopbaan ontdekte ik een trainer die zeer flexibel was en zijn programma bijstuurde. Zo ook, toen duidelijk werd dat er weinig meningsverschillen waren i.v.m. visie en missie schakelde je naadloos over op het persoonlijk ervaren van onze opdracht. Hoe raar het ook mag klinken, je bracht ons er toe om voor ons zelf klaarheid te scheppen in feitelijke en wenselijke situatie. Ik heb dat nog weinig begeleiders zien doen!” — Peter De Ridder, Adjunct-Secretaris ACV Gent-Eeklo

“Hannes houdt optimaal rekening met de wensen van de opdrachtgever. Hij vertrekt vanuit een positieve benadering waarbij het samenwerken tussen collega’s centraal staat. Dat teamleden zelf vanuit hun talenten en competenties zoeken naar oplossingen is het uitgangspunt en basis van de begeleiding. Teamleden zoeken naar strategieën om belangrijke inhoudelijke uitdagingen aan te pakken en leveren zelf ideeën om processen en procedures te optimaliseren. De begeleiding van Hannes zorgt vooral voor een eye-opener, een out of the box denken, wat intrinsiek in een team aanwezig is wordt positief geëxpliciteerd. Teamleden zijn bereid en worden gestimuleerd om vanuit de opgedane leerervaring zelf met de verworven inzichten constructief verder aan de slag te gaan.” — Monique De Ceuster, teamverantwoordelijke Team Stedenbeleid, Vlaamse Overheid

“Verbondenheid en verbindende communicatie staan als thema’s centraal in onze projecten en acties. Zonder te investeren in verbinding tussen collega’s zelf is dat niet geloofwaardig. Twee maal per jaar nodigen we Hannes uit om de ploeg van het hoofdkantoor en de ploeg van de sociale diensten de tijd te geven om elkaar op een dieper niveau te vinden. Met Hannes als begeleider ben je er zeker van dat wat je doet op mensenmaat, in mensentaal, zeer praktisch en sterk verbindend zal zijn. Wij gaan nooit buiten met het gevoel enkel een lijst to do’s op zak te hebben. Eerder met het gevoel al hele concrete resultaten geboekt te hebben. We kunnen weer verder samenwerken met elkaar en weten hoe dat er in het beste geval uit zal zien. Al twee jaar is Hannes daarom voor ons een vaste waarde.” – Anniek Gavriilakis, directeur Bond Zonder Naam

“I have had the privilege to experience Hannes Couvreur not only through his workshops as a participant but also witnessed some of his considerations and reflections in phases of preparation. As a course leader he manages excellently to involve all participants equally and shows a great skill in improvising through the process within the goals of the workshops. As a result of that you never get “lost” but are always taken care of through reflective questions and excursuses.His care and considerations when preparing a workshop is stunning too. With a clear framework regarding the goals he focuses not only on what might be useful for the people attending but also on how to make sure that a first concrete step can be taken after going out the door. Not only offer people tools and help them develop skills but also making sure that it’s connect to the reality “back home”. That way he increases the transferability and not least the sustainability of the learning.” — Jesper Hankovszky Christiansen, Kaospilot, Solution-focused coach, trainer and consultant.

Benieuwd hoe een oplossingsgericht gesprek ook uw project meteen vooruit kan helpen?

Contacteer me vandaag nog voor een gesprek.
Dan gaan we meteen aan de slag om ook uw project vooruit te helpen.

Oplossingsgerichte gesprekken voor organisaties.
Stop vandaag met tijd te verliezen. Maak moeilijke projecten nu werkbaar. En boek morgen al vooruitgang.