Oplossingsgerichte gesprekken

Focused Solution Development

Oorspronkelijk heette deze manier van werken ‘Focused Solution Development’. Vandaag wordt er vooral gesproken over Solution Focus, of oplossingsgericht werken. In een oplossingsgericht gesprek zijn mensen maximaal gefocust op wat hen helpt om tot werkbare oplossingen te komen. Mensen worden zo sneller wijzer over wat werkt omdat ze consequenter praten over (en luisteren naar) wat ze wél willen, wat wél al werkt, wat wél voorhanden is en wat wél al mogelijk is.

Gesprekken die helpen bij verandering

Deze benadering werd oorspronkelijk ontwikkeld in de wereld van de psychotherapie door Steve de Shazer, Insoo Kim Berg en vele anderen. Al snel bleek dat hun benadering ook daarbuiten mensen en organisaties hielp om sneller tot werkbare en duurzame verandering te komen. Vandaag worden oplossingsgerichte gesprekken wereldwijd gebruikt in heel uiteenlopende contexten zoals: organisatieontwikkeling, management, coaching, training, samenwerking, teamontwikkeling, bemiddeling en conflicthantering, ruimtelijke planning, participatieprocessen, onderwijs, …

Enkele basisprincipes:

  • Verandering is onvermijdelijk. Zoek uit welke verandering helpt en versterk die.
  • Wat niet stuk is, moet je niet proberen te herstellen.
  • Zoek uit wat werkt en doe er meer van.
  • Als iets niet werkt, stop ermee en doe iets anders in de plaats.
  • De klant is de expert van wat werkt.
  • De klant beschikt over de nodige veerkracht om vooruitgang te boeken.
  • Als je snel wil gaan, ga dan traag.
  • Hoe groter de uitdaging hoe kleiner de eerste stap.

Wetenschappelijke publicaties

Literatuur

Oplossingsgericht werken – algemeen

Oplossingsgericht werken in organisaties

Oplossingsgericht werken met teams

Oplossingsgericht leiding geven

Organisaties