Hannes Couvreur

Wat moeilijk is werkbaar maken & werkbaar houden

“Rode draad in mijn werk is het onderzoek naar wat taal met mensen doet, én naar wat mensen met taal kunnen doen om wat moeilijk is werkbaar te maken. Zolang we leven zullen we te maken krijgen met problemen en uitdagingen waar we soms geen raad mee weten. Maar hoe we communiceren over onze problemen en uitdagingen heeft een impact op ons welzijn, op het welzijn van onze organisaties en op het welzijn van onze omgeving.” (Hannes Couvreur)

Hannes Couvreur is gediplomeerd coach en oprichter van Superbly Human. Via oplossingsgerichte gesprekken helpt hij mensen in organisaties om snel tot werkbare oplossingen te komen met klanten, collega’s en andere stakeholders.

Hij is gepassioneerd door taal, door wat taal met mensen doet en wat mensen met taal kunnen doen om wat moeilijk is werkbaar te maken.

Hannes werkte in het verleden o.a. al samen met het Rijksmuseum in Amsterdam, de Vlaamse overheid, de Stad Gent, Wijs en ingenieursbedrijf Multi Engineering Services.

Hij is regelmatig te gast als docent en spreker aan verschillende hogescholen en op internationale conferenties.

Hij woont in Ledeberg bij Gent.

Affiniteit met complexe planningsprocessen & stakeholdergesprekken

In het kader van planningsprocessen begeleidde Hannes de voorbije jaren gesprekken met stakeholders en medewerkers van meer dan honderd verschillende organisaties, zowel in de non-profit als in de profit.

Hij beschikt ook over een uitgebreide ervaring in het werken met lokale en bovenlokale overheden. Zo begeleidde hij o.a. verschillende diensten van de Vlaamse Overheid (team Stedenbeleid en Design Vlaanderen (nu onderdeel van Flanders DC)) en verschillende Gentse stadsdiensten bij het uitstippelen van toekomstplannen, gebaseerd op expertise van medewerkers en andere belanghebbenden.

In zijn werk vertrekt Hannes altijd vanuit een fundamentele nieuwsgierigheid naar wat mensen en organisaties helpt om dag in dag uit op een duurzame manier om te gaan met de complexiteit van hun leef- en werkomgeving. Vandaar ook zijn affiniteit met ruimtelijke planning, stedenbouw, organisatieontwikkeling en andere domeinen waarin complexiteit een belangrijke rol speelt.

Sterktes

Hannes zijn grote sterkte is dat hij zeer goed is in het faciliteren van werkbare oplossingen die maximaal voortbouwen op de expertise van klanten en hun stakeholders.

Wat klanten bijzonder appreciëren aan Hannes is dat hij in complexe processen met verschillende stakeholders steeds de focus weet te bewaren op wat belangrijk is.

Ook zijn vaardigheid om helderheid te brengen en complexiteit op een heel pragmatische manier werkbaar te maken (o.m. door als sketchnoter zaken te visualiseren) worden door klanten uitdrukkelijk genoemd als één van zijn sterktes.

Hetzelfde geldt voor zijn toewijding en voor zijn vermogen om zeer snel te schakelen en alert in te spelen op wat er gebeurt.

Opleiding en achtergrond

Na zijn studies Germaanse (Ugent) en Journalistiek (Erasmus Brussel, nu VUB) bekwaamde hij zich enkele jaren later tot coach en master solution focused practitioner aan het Korzybski International Instituut in Brugge. Het Korzybski-instituut is wereldwijd één van de meest gerenommeerde en intensieve opleidingen voor oplossingsgerichte coaching en therapie.

Omdat hij zijn klanten echt het beste wil bieden, volgt hij ieder jaar bijscholingen bij internationaal gewaardeerde collega’s. Hij is ook aangesloten bij verschillende vakverenigingen waaronder de internationale Association for Solution Focus in Organisations, de Vlaamse Vereniging voor Deskundigen in het Oplossingsgericht werken en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning.

Voor hij aan de slag ging als procesbegeleider en coach was hij o.a. werkzaam als docent, redacteur-journalist, copywriter en conceptbedenker.

That Reminds Me of A Story

Naast zijn werk als coach bij Superbly Human is hij ook de bedenker en curator van That Reminds Me of A Story, een eenvoudige methodiek die mensen in staat stelt om op een heel eenvoudige en beklijvende manier wijsheid te delen in de vorm van anekdotes en verhalen. That Reminds Me of A Story wordt o.a. al gebruikt in België, Nederland, Slovenië, Letland, Italië, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Groot-Brittanië.

Bijkomende informatie en publicaties

  • Curriculum Vitae (pdf)
  • LinkedIn-profiel
  • Hannes Couvreur, ‘Resourcefulness Rules – SF urban planning: exploring a city’s resourcefulness to build a better future’ In: Hankovszky Katalin & Natalia Polgar (Eds.), Brief and Simple: Solution Focus in Organizations. Solutionsurfers Hungary (May 20, 2014) – http://www.briefandsimple.co (case-study over strategie-oefening rond stadsvernieuwing in Gent-Dampoort—Sint-Amandsberg)
  • Marjolijn Claeys en Hannes Couvreur, ‘De stadsincubator: samen stad maken — Prototype van een participatief stadsvernieuwingsinstrument’ in : Geike Bouma & Elke Vanempten (red.) Ruimte Maken – Bijdragen aan de Plandag 2015, Stichting Planologische Studiedagen, 2015, pp. 261-270, http://issuu.com/plandag/docs/plandag2015_publicatie.

“De kunst is om in de eerste plaats te houden van mensen en organisaties zoals ze nu al zijn. Dan wordt het gemakkelijker om samen op zoek te gaan naar een duurzame manier om het beter te maken, te beginnen bij vandaag. Er is altijd wel iets dat nu al werkt en dat de moeite waard is. Dat zien en daar al gebruik van maken, maakt al een wezenlijk verschil. Verandering draait nooit om iets boven-menselijks of iets boven-natuurlijks. Integendeel. Verandering begint altijd bij wat er is. Anders gezegd: it’s not about being superman, it’s about being superbly human.”