Blog

Zeg het met DUPLO. Tweedaagse workshop Figuring Futures.

Elke Gybels – Figuring Futures

Op 15 en 29 maart geeft collega Elke Gybels een tweedaagse workshop ‘Figuring Futures’ (pdf). Of hoe je o.a. op een oplossingsgerichte manier iets uitgelegd met DUPLO krijgt wat niet zomaar in woorden te vatten is. Wie nieuwsgierig is naar hoe het precies werkt, kan uiteraard op de workshop terecht. In het volgende interview licht Elke alvast één en ander toe.

Dag Elke. Hoe ben jij bij Figuring Futures terecht gekomen?

In 2005 volgde ik een opleiding bij Marleen Diekmann. Zij werkte onder andere voor Artsen zonder Grenzen in Afrika, Joegoslavië en Tjetsjenië en omzeilde de taalproblemen die ze had door poppetjes als hulpmiddel te gebruiken. Vandaar dat ze de methodiek “een taal erbij” noemde. Er kwam namelijk een begeleidingsproces op gang zonder dat er echt met woorden diende verteld te worden wat iemand dwars zat en hoe gebeurtenissen werden ervaren.

“FIGURING FUTURES. Hierin zit voor mij heel mooi samengevat wat ik doe. Figuring: Ik werk met voorwerpen (figures) en wil bij mensen werken vanuit hun eigen inzicht (figure it out) naar uitzicht, naar een mooi positief perspectief en dus toekomstgericht (futures).”

De poppetjes maakten het geheel zichtbaar. Ik was zeer enthousiast over hetgeen ik oppikte in haar opleiding en besloot onmiddellijk mijn gesprekken te ondersteunen met materiaal.

Doorheen de jaren leerde ik solution focus kennen en ben ik dit gaan integreren in de methodiek. Omdat de methodiek een verlengde werd van mij (ik kan eigenlijk niet meer zonder ☺) en ik de inzichten die ik kreeg vanuit de positieve psychologie er een plaats in gaf werd het tijd voor een eigen naam: FIGURING FUTURES. Hierin zit voor mij heel mooi samengevat wat ik doe. Figuring: Ik werk met voorwerpen (figures) en wil bij mensen werken vanuit hun eigen inzicht (figure it out) naar uitzicht, naar een mooi positief perspectief en dus toekomstgericht (futures). Mijn cliënten hebben me, onbewust, geholpen om de methodiek te verfijnen en brengen me nog steeds elke dag weer op ideeën.

Omdat ik met duplopoppen, blokken, schatkistjes en dergelijke werk, denken heel wat mensen dat ik vooral met kinderen en jongeren werk maar dat is niet zo. Ik werk met het materiaal voornamelijk met volwassenen en groepen in coaching, supervisie en (relatie)therapie en ondersteun zelfs al mijn vormingen (ook rond andere topics) hiermee.

Sinds drie jaar geef ik wekelijks vorming op maat over de methodiek en met deze open opleiding geef ik een antwoord op de vele vragen die ik kreeg van individuen om zich eveneens te kunnen verdiepen in “figuring futures”.

Wat is voor jou een bijzondere leerervaring geweest?

Wanneer ik terugblik op de voorbije jaren waarin ik met het materiaal aan de slag ging, dan ben ik mijn cliënten dankbaar voor zovéél leerervaringen. Ik denk bij deze vraag ook aan één van de regels vanuit het oplossingsgerichte denken: “als iets werkt, doe er meer van” en ben dan vooral blij dat ik meteen bij het oprichten van mijn eigen praktijk vanaf gesprek één de materialen heb gebruikt.

“Mijn eigen ervaring zegt me dat er minder gesprekken nodig zijn en dat we sneller in de diepte gaan.”

Ik heb vooral gemerkt dat wanneer je zelf gelooft in “figuring futures” en je de figuren met zelfvertrouwen en enthousiasme op tafel zet dat cliënten heel snel mee puzzelen aan hun eigen gewenste toekomst, zelfs wanneer ze een heel moeilijk verhaal vertellen. Mijn eigen ervaring zegt me dat er minder gesprekken nodig zijn en dat we sneller in de diepte gaan. Verder ben ik enorm blij dat ik elke dag weer deelgenoot mag zijn van de verhalen die cliënten brengen.

Voor wie zijn je workshop en je methodiek absoluut een must?

Voor zowel coaches, supervisoren, trainers, therapeuten, vormingswerkers… kortom voor iedereen die gesprekken wil ondersteunen met materiaal en de kracht van het visualiseren wil (her)ontdekken. De tweedaagse workshop kan ook heel inspirerend zijn wanneer de deelnemer vanuit een ander gedachtengoed of met ander materiaal werkt.

” Ze gaan naar huis met een rugzak vol ideeën om opstellingen met figuren te integreren in hun eigen specifieke werking.”

De transfer naar andere materialen kan nl makkelijk gemaakt worden. Nadruk ligt dan ook op het belang van vragen stellen en het kader, in dit geval solution focus, van waaruit je werkt. Verder is het belangrijk om te weten dat je werkt met het verhaal, de taal en het tempo van de cliënt en dat elk gesprek bijgevolg weer anders is.

Wat kunnen mensen precies verwachten?

Deelnemers mogen er zeker van zijn dat er op een enthousiaste en prikkelende manier aan de hand van casussen wordt gewerkt. Ze gaan naar huis met een rugzak vol ideeën om opstellingen met figuren te integreren in hun eigen specifieke werking. Er wordt heel vraaggericht gewerkt waardoor elke vorming weer andere accenten heeft. Verder zitten er ook heel wat oefenmomenten in deze twee dagen verwerkt. Tussen dag 1 en dag 2 kunnen ze ook in hun eigen context oefenen waardoor dag 2 met heel concrete vragen van start kan gaan.

Wat is jouw gedroomde uitkomst van de tweedaagse?

Ik zou op het eind van de tweede dag graag het volgende willen zeggen:
“Dank je wel om je eigen leerproces zo in handen te nemen, voor het stellen van de vele en rijke vragen, het delen van jullie ervaringen, kortom: het co-creëren van de vorming. Veel succes met de integratie van ‘figuring futures’ in je eigen werking.” Gezien de methodiek heel wat voordelen kent, is het gewoon leuk om te weten dat meer en meer mensen er mee aan de slag gaan en dat ze het niet inzetten als trucje maar dat ze juist blijven doen wat ze altijd al deden, namelijk doelgericht werken en goede vragen stellen én er nu een extra ondersteunende tool bij hebben.

Figuring Futures workshop, 15 en 29 maart 2013 (flyer, pdf)
Elke Gybels (site, twitter)